Sunday, January 9, 2011

Fireese age 4.5 update - Reading at grade 2-3 level


ini adalah perkembangan Fireese ketika berusia 4.5tahun. apa yang mengejutkan aku adalah dalam usia tersebut fireese telah membaca buku cerita grade 2-3..satu perkembangan yang menakjubkan dalam usia ini. .

No comments:

Post a Comment